Vitsandskooperativet Ekonomisk förening

Värmlands län

Information

I Torsby finns det ett Ekonomisk förening som heter Vitsandskooperativet Ekonomisk förening. Det finns flera bolag som liknar Vitsandskooperativet Ekonomisk förening i Värmlands län. Torsby är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Vitsandskooperativet Ekonomisk förening är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2002-08-29 och det finns flera bolag som är det i Värmlands län.

Sedan 2002-04-24 så har Vitsandskooperativet Ekonomisk förening varit registrerat och sedan 2002-12-12 så har bolaget varit momsregistrerat. Idag är Vitsandskooperativet Ekonomisk förening och det finns fler bolag som är det i Torsby.

Vill man komma i kontakt med Vitsandskooperativet Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Vitsand 6, 685 94, Torsby. Vi ni istället prata med Vitsandskooperativet Ekonomisk förening så kan ni göra det på 0560-30072.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bevara Brockenstrand för bl a senior- och äldreboende. Föreningen har till syfte att driva senior- och äldreboende i en trygg och stimulerande miljö och att iaktta vad som föreskrivs i socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen och att följa de direktiv som ges i det enskilda fallet. Verksamheten skall fungera som en trygghet för de äldre även utanför boendet. Dessutom kommer föreningen att gynna bygdens fortlevnad genom kompletterande verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Andersson, Arne Vilhelm som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Lass, Hans-Ludwig som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Strandberg, Erik Tomas som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Strandberg, Per Håkan Lennart som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundén, John Ivar som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Eva Anneli som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamotSvensson, Kurt Sune Håkan som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson Gylén, Monica Iréne som är född 1958 och har titeln Suppleant, Jansson, Ulf Stefan som är född 1958 och har titeln SuppleantJohansson, Maria Birgitta som är född 1982 och har titeln SuppleantMattsson, John Arnold Mattias som är född 1955 och har titeln SuppleantOlsson, Kerstin Marianne som är född 1937 och har titeln SuppleantPersson, Ann-Britt Margareta som är född 1948 och har titeln SuppleantThörnevik, Nils Allan som är född 1932 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Sundén, John Ivar -Svensson, Eva Anneli .

Vitsandskooperativet Ekonomisk förening har 769608-2879 som sitt organisationsnummer.