Föreningen Folkets Hus i Bograngen u.p.a

Värmlands län

Information

Föreningen Folkets Hus i Bograngen u.p.a hittar ni ett Värmlands län som inte är som andra län. I Värmlands län hittar ni Torsby som är den kommunen där Föreningen Folkets Hus i Bograngen u.p.a finns. I Torsby så finns det många olika Ekonomisk förening och i Värmlands län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Föreningen Folkets Hus i Bograngen u.p.a tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har ej F-skatt. Föreningen Folkets Hus i Bograngen u.p.a har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Föreningen Folkets Hus i Bograngen u.p.a så kan ni göra det genom att skicka er post till Åsbyv. 27, 680 61, Bograngen men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0564-30035.

Torsby arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Värmlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Föreningen Folkets Hus i Bograngen u.p.a har idag 772800-0196 som sitt organisationummer.

; Firman tecknas av Monica Henriksson i föreningen med ; Ivar Edvardsson. är den som för stunden ansvarar för Föreningen Folkets Hus i Bograngen u.p.a

Föreningen har till ändamål att genom förhyrande av lokaler samt köp eller byggande av hus tillhandahålla arbetare- och närstående organisationer lämpliga expeditions- och samman- trädeslokaler samt att driva därmed förenad verksamhet.

I Föreningen Folkets Hus i Bograngen u.p.a så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Edvardsson, John Ivar som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Halvarsson, Per Vidar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Siv Monica Linnea som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Karl som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Rönnelöv, Anders som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Edvardsson, Rolf Bengt Harry som är född 1959 och har titeln SuppleantKullerud, Mette Irene som är född 1960 och har titeln Suppleant, Thorsen, Karin Hillevi som är född 1954 och har titeln Suppleant, .