Studio XO Aktiebolag

Värmlands län

Information

Studio XO Aktiebolag hittar ni ett Värmlands län som inte är som andra län. I Värmlands län hittar ni Torsby som är den kommunen där Studio XO Aktiebolag finns. I Torsby så finns det många olika Aktiebolag och i Värmlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Studio XO Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Studio XO Aktiebolag har haft sedan 2002-11-14. Studio XO Aktiebolag har funnits sedan och 1993-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Studio XO Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Järnvägsg. 5, 685 30, Torsby men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0560-13460.

Torsby arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Värmlands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Studio XO Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Studio XO Aktiebolag har idag 556396-0805 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Studio XO Aktiebolag

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, vara verksam inom byggnadsbranschen samt idka handel med varor och uthyrning av arbetsmaskiner inom samma bransch. Vidare skall bolagets verksamhet även omfatta konsultationer inom ekonomi och redovisning samt utföra marknadsföringsuppdrag. Härtill skall bolaget idka handel med värdepapper.

I Studio XO Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Persson, Jan Urban som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Ulf Stefan som är född 1965 och har titeln Suppleant, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Karlsson, Eriknils Anders Thomas som är född 1966 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .